Alpha Knight Forums
Alpha Knights Duel Academy is an online community with the sole purpose of allowing you to participate in countless events, and improve all areas of your gaming skills. Not to mentions we have a fun and welcoming community!

Make Your Own Summon Chants!

Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Make Your Own Summon Chants!

Post by Asgore Dreemurr on Sun May 08, 2016 2:36 pm

Ever want to make a summon chant for one of your favorite monsters? Below, do it! Just follow some easy guidelines:

Go to Google translate and translate it into Japanese. Paste both the English and Japanese versions here! You can also include music along with your chant to accompany it!


Last edited by Asgore Dreemurr on Sun May 08, 2016 10:00 pm; edited 1 time in total
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
King of the Underground

Posts : 748
Join date : 2016-01-10

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by Firebreath on Sun May 08, 2016 7:53 pm

Forward. Backwards. These are the words that describe such a monster. Painted with the blood of a tormented tiger. A symbol is made to describe the moon of blue, and red. What i have before me, is something unbound. Leaked through Grey. Made to fray. I open this to reek havoc. OPEN. SO THAT YOU CAN BLOSSOM INTO SOMETHING MORE THAN A THOUGHT, SOMETHING MORE THAN A COUPLE OF STEPS. The shivers are in everyone. Open them up.
Firebreath
Firebreath
Member

Posts : 338
Join date : 2015-08-05

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by Tamashii on Sun May 08, 2016 8:28 pm

Summon Song:

Hakarishirenai pawā, tomerarenai umi no kaibutsu no yōna kami. Anata no toraidento shaku o furū to, anata no shita no sorera no toki ni dai konran o motarashimasu. Anata no chikara no shita ni sorera o tsubushimasu! Xyz shōkan! Ranku 7: Mermail Abyssgaios!

Unfathomable power, monstrous God of the unstoppable seas. Wield your trident scepter and bring havoc upon those beneath you. Crush them beneath your power! Xyz Summon! Rank 7: Mermail Abyssgaios!
Tamashii
Tamashii
Member

Posts : 366
Join date : 2016-01-17

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by necruta on Sun May 08, 2016 8:38 pm

Lone reactor bonded with all the others, Small machines used to be aids in battle, gather now and bring forth total confusion in the enemy! SYNCHRO SUMMON! Level 9. R-Genex Locomotion!

Subete no ta no mono to ketsugō shita rōn han'nō-ki wa, kogata no mashin ga shūshū shi, teki ni gōkei konran o umidasu, sentō de jozai to shite shiyō sa remasu! Shinkuro shōkan! Reberu 9 R - jenekkusu rokomōshon!

necruta
necruta
Administrator

Posts : 433
Join date : 2015-08-04

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by Asgore Dreemurr on Sun May 08, 2016 9:55 pm


Kōri no shōheki no bureibupurotekutā, kibō no shin ryū. Ēteru no ue ni kage o otoshi, soshite jigoku no hijō ni fuka-sa ni watatte tōketsu! Shinkuro shōkan! Arawareru! Reberu kokonotsu! Torishūra, aisubaria no doragon!


Brave protector of the ice barrier, divine dragon of hope. Cast your shadow over the aether, and freeze over the very depths of hell! SYNCHRO SUMMON! Appear! Level nine! Trishula, Dragon of the Ice Barrier!
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
King of the Underground

Posts : 748
Join date : 2016-01-10

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by Videns on Mon May 09, 2016 12:17 am

Queen of the Gale, Hear my cry! Come to me from across the sky within thy heavenly kingdom of Gusto! SYNCHRO SUMMON! Come Forth! Level 6, Daigusto Sphreez!

Geiru no joō, watashi no sakebi o kike! Gasuto no anata no tengoku no naka ni sora no mukō kara watashi ni kimasu! Shinkuro shōkan! , Arawareru! Reberu 6, Daigusto Sphreez!
Videns
Videns
Member

Posts : 140
Join date : 2016-01-18

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by riot1man on Mon May 09, 2016 2:21 pm

Hahaha, I think I'll flip my Shaddoll Falco face-up, allowing me to summon my Dragon face-down from my grave. Then, I summon Traptrix Dionaea, which allows me to summon Myrmeleo form my grave. Then, I activate Shaddoll Fusion! With the Shaddoll Beast in my hand and the Traptrix Dionaea on my field, I fuse them together in order to create... El Shaddoll Shekhinaga! Oh, but I'm not done, oh no. I tune my level 2 Shaddoll Falco with my level 4 Traptrix Myrmeleo to Synchro Summon Goyo Guardian!

Hahaha, watashi wa watashi ga watashi no haka kara watashi no doragon no feisudaun o shōkan suru koto ga deki, watashi no Shaddoll farukofeisuappu o furippu to omoimasu. Sonogo, watashi wa Myrmeleo ga watashi no haka o keisei shōkan suru tame ni watashi o kanō ni suru Traptrix haejigoku o shōkan shimasu. Sonogo, watashi wa Shaddoll yūgō o kassei-ka! Watashi no fīrudo-jō ni watashi no te de Shaddoll-jū to Traptrix haejigoku de, watashi wa Eru Shaddoll Shekhinaga... O sakusei suru tame ni sorera o issho ni yūgō shimasu! Ā, watashi wa inai yo, ā arimasen. Watashi no kyoku watashi no reberu watashi no reberu 4 Traptrix Myrmeleo shinkuro ni shōkan go-yō gādian to no 2 Shaddoll faruko!
riot1man
riot1man
Member

Posts : 63
Join date : 2016-02-06

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by Videns on Mon May 09, 2016 2:45 pm

Oh Flame Lord of Old, Hear my cry and lay waste to my enemies with thy Incandescent Flames of destruction. Gather your power to Incinerate all who stand before you! Ritual Summon! Come Forth! Level 7! Legendary Flame Lord!

Ā, kyū no honō-nushi wa, watashi no sakebi o kiku to hakai no anata no hakunetsu-en de watashi no teki ni haiki-mono o okimasu. Anata no mae ni tatsu subete no hito o shōkyaku suru tame ni anata no chikara o shūketsu! Gishiki shōkan! Arawareru! Reberu 7! Densetsu no honō no omo!
Videns
Videns
Member

Posts : 140
Join date : 2016-01-18

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by Asgore Dreemurr on Mon May 09, 2016 5:04 pm


Shinrin no dai sosen hogo-sha wa, detekuru to arechi ni atarashī inochi o fukikomimasu. Karera ni shizen no pawā o hyōji shimasu! Renrakusen yūgō shōkan! Ima orimasu! Reberu Jū! Gishiki-jū Ulti - Gaiapelio!

Great ancestral guardian of the forest, come forth and breathe new life into the wasteland. Show them the power of of nature! Contact Fusion Summon! Descend now! Level 10! Ritual Beast Ulti-Gaiapelio!
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
King of the Underground

Posts : 748
Join date : 2016-01-10

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by Dragonecro0987 on Mon May 09, 2016 7:51 pm

English Chant:
Foolish human... Did you really thing you could manage to defeat the ruler of the Undead with such a play? Well then, bear witness to the power of the dead and cower in fear from the true power of which I control.

I use the spell card, Dragon's Mirror. This spell shall allow me to Fusion Summon a Dragon from my Extra Deck by banishing materials from my field or Graveyard... I banish my Red-Eyes Zombie Dragon and Doomkaiser Dragon in my Graveyard... The gates of Hell have opened once again... Now prepare as I show you your invitation to the realm of Hades. Arise from beyond the gate. My level 8... Draconecro Nethersoul Dragon....

JAP Chant:
Orokana ningen wa... Anata wa hontōni koto anata wa, kono yōna asobi o andeddo no shihai-sha o taosu tame ni kanri suru koto ga dekimashita ka? Mā sonogo, kuma shisha no denryoku no shōnin to wa, watashi ga seigyo suru no shin no chikara kara fuan ni chidjikomarimasu. Watashi wa superukādo, doragon no mirā o shiyō shite imasu. Kono jumon wa watashi no fīrudo matawa bochi kara zairyō o tsuihō suru koto ni yotte yūgō shōkan watashi no ekusutoradekki kara doragon ni watashi o kyoka shinakereba naranai... Watashi wa jibun no bochi ni sonzai suru watashi no reddoaizuzonbidoragon to Doomkaiser doragon wa... Jigoku no mon ga futatabi aita tsuihō shimasu... Watashi wa anata ni hadesu no ryōiki e no go shōtai o shimesu yō ni ima junbi shimasu. Gēto o koete kara shōjimasu. Watashi no reberu 8... Draconecro Nethersoul doragon....

Song:


Make Your Own Summon Chants! Dragonecro_nethersoul_dragon__8198620__by_akizaizinski01-d98rpdt


Make Your Own Summon Chants! Giratina-ori
Name: Satanael
Adopt one yourself! @Pokémon Orphanage

Make Your Own Summon Chants! 2Z6zJy1

Necro's Theme Song:

Dragonecro0987
Dragonecro0987
Moderator

Posts : 224
Join date : 2015-08-06

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by Videns on Sun Jun 05, 2016 2:31 am

Gonna Bring this back xD

Advanced Dragon destroyer heed my call. Grace us with thy presence and intimidate all Dragons who stand before you to into submission! Reduce them to ash and use their power for your own! Fusion Summon! Come Forth! Level 8! Buster Blader, The Dragon Destroyer Swordsman!

Kōdona doragon no kuchiku-kan wa watashi no kōru ni mimi o katamukemasu. Anata no sonzai o watashitachi ni megumi to teishutsu ni ni anata no mae ni tatte, subete no doragon o ikaku! Hai to anata jishin no tame ni karera no chikara o shiyō suru tame ni sorera o herashimasu! Yūgō shōkan! Arawareru! Reberu 8! Basutā bureidā, doragondesutoroiyā no kenshi!
Videns
Videns
Member

Posts : 140
Join date : 2016-01-18

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by riot1man on Sun Jun 05, 2016 12:22 pm

Oh Great dragon from world's divine, come here to make this duel mine! By using this great spell card, it will make our defeat very hard! By fusing the combined powers of Koumori Dragon, Des Volstgalph, and Masked Dragon that I have on my field with the Blizzard Dragon and Armed Dragon LV 3 in my hand, I summon... 5-Headed Dragon! English Version

世界の神からの偉大なドラゴンああ、この決闘鉱山を作るためにここに来て!この偉大なスペルカードを使用することで、それは非常に難しい私たちの敗北を行います!私の手でブリザードドラゴンとアームドドラゴンLV 3との私のフィールドにKoumoriドラゴン、デスVolstgalph 、および仮面ドラゴン私が持っていることの組み合わせの力を融合させることによって、私は... 5双頭のドラゴンを召喚します! Japanese Version
riot1man
riot1man
Member

Posts : 63
Join date : 2016-02-06

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by Asgore Dreemurr on Sun Jun 05, 2016 5:01 pm

Great eternal bird that seeps greats thunderous powers, fuse with the eternal wisdom of the elders and bring forth enlightenment! Contact Fusion summon! Come forth! Level 6! Ritual Beast Ulti-Cannahawk!

Kaminari no chikara o ijin o shintō gurēto eien no tori wa, chōrō-tachi no eien no chie to yūgō shi, keihatsu o umidashimasu! Fu~yūjon ga shōkan ni o toiawase kudasai! Dete kimasu! Reberu 6! Gishiki-jū Ulti - Cannahawk!
Asgore Dreemurr
Asgore Dreemurr
King of the Underground

Posts : 748
Join date : 2016-01-10

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by Tamashii on Sun Jun 05, 2016 8:28 pm

Apparition of glory, eternal green dragon who rules over the skies and truth. Arise in all of your power, I summon you to make them obey your will! Synchro summon! Level nine: Chaofeng, Phantom of the Yang Zing!

Sora to shinjitsu no ue ni rūru eikō no bōrei, eien no midori ryū. Anata no chikara no subete de shōjiru, watashi wa anata ga sorera o anata no ishi ni shitagawa seru tame ni shōkan shimasu! Shinkuro shōkan! Reberu 9: Chaofeng, yanjingu no kaijin!

https://www.youtube.com/watch?v=U07H6TxhSvA
Tamashii
Tamashii
Member

Posts : 366
Join date : 2016-01-17

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by Valkoor on Sun Jun 05, 2016 9:38 pm

The arcane libraries have birthed magic and knowledge alike, and even now, houses spells and incantations not even the Citadel could hope to accomplish. Witness the fruit of its creations: consumed by power, judged, and reborn from miracle itself, he who has achieved the pinnacle of intellect, form, and prowess. Come forth, World of Prophecy!

Nankaina raiburari o towazu, mahō ya chishiki o umareru, to ima demo, demo, shitaderu ga tassei shitai to kangaete imasuga dekinai jumon to jumon o shūyō shite imasu. Sono sakuhin no kajitsu o mokugeki: Jibun jishin o handan shi, denryoku ga shōhi shi, soshite kiseki kara umarekawa~tsu, chisei, fōmu, oyobi udemae no chōten o tassei shite iru kare. Detekuru, yogen no sekai!

難解なライブラリを問わず、魔法や知識を生まれる、と今でも、でも、シタデルが達成したいと考えていますができない呪文と呪文を収容しています。その作品の果実を目撃:自分自身を判断し、電力が消費し、そして奇跡から生まれ変わっ、知性、フォーム、および腕前の頂点を達成している彼。出てくる、予言の世界!

Music:


https://www.youtube.com/watch?v=ol5k02RRYhY
Valkoor
Valkoor
Member

Posts : 333
Join date : 2015-12-31

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by Videns on Fri Jun 10, 2016 3:04 pm

Ruler of the Diabolic Dragons, come to me and rid me of my enemies. With your mighty strength and immortality, make them wish they never see you. Synchro summon. Come forth, level 8, Beelze of the Diabolic Dragons!

ディアボリックドラゴンズのルーラーは、私に来て、私の敵の私を取り除きます。あなたの強大な強さと不滅では、彼らがあなたを見ることはありません希望します。シンクロ召喚。出てくる、レベル8 、ディアボリックドラゴンズのBeelze !


Diaborikkudoragonzu no rūrā wa, watashi ni kite, watashi no teki no watashi o torinozokimasu. Anata no kyōdaina tsuyo-sa to fumetsude wa, karera ga anata o miru koto wa arimasen kibō shimasu. Shinkuro shōkan. Detekuru, reberu 8, diaborikkudoragonzu no Beelze!
Videns
Videns
Member

Posts : 140
Join date : 2016-01-18

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by Dragonecro0987 on Thu Jun 16, 2016 11:30 pm

Make Your Own Summon Chants! 502d633e268b4069aa8b20861cb5e58e

English Chant: Entites (Norden-Chthugha-Nyarla-Azathoth):
The Entities... A very unique and powerful species indeed. Able to be whatever the mind sees. Well I hold a card that will show you the truest definition of fear. With my Spell Card, Instant Fusion, I can pay 1000 Life Points in order to call upon one of my Elder Entities. I call upon the mighty Norden!

Next with Norden's effect, I am allowed to call forth a Level 4 or lower monster from the Graveyard. Return to the field, my Old Entity Chthugha! And from these Entities, whom I shall overlay into the overlay network, you shall meet an entity of the Outer Realms! I XYZ Summon My Rank 4 Outer Entity Nyarla!

But now comes the final piece. Within this Xyz Monster are the souls of a Fusion Monster and a Synchro Monster. When all three keys are present, the gateway shall open forth to the demon of insanity. I overlay my Nyarla in order to forge a new Entity. My OUTER ENTITY AZATHOTH!!!

JAP Chant:
エンティティ...確かに非常にユニークでパワフルな種。エイブル心が見ているものは何でもすることができます。さて、私はあなたに恐怖の本当の定義が表示され、カードを保持します。私の魔法カード、インスタントフュージョンで、私は私のエルダーエンティティの1時にコールするために、 1000ライフポイントを払うことができます。私は強大なノルデン時に呼び出します!

次ノルデンの効果を持つ、私は墓地からレベル4以下のモンスターを呼び起こすさせていただいております。フィールド、私の古いエンティティChthughaに戻ります!そして、これらのエンティティから、私はオーバーレイネットワークにオーバーレイしなければならない人、あなたは外レルムの実体を満たさなければなりません!私は私のランク4外部エンティティNyarlaを召喚XYZ !

しかし、今最後のピースが付属しています。このエクシーズモンスターの中で融合モンスターやシンクロモンスターの魂があります。すべての3つのキーが存在する場合、ゲートウェイは狂気の悪魔に記載開きしなければなりません。私は新しいエンティティを偽造するために、私のNyarlaを重ねます。マイOUTER ENTITYアザトース!

Entiti... Tashika ni hijō ni yunīku de pawafuruna tane. Ei buru kokoro ga mite iru mono wa nani demo suru koto ga dekimasu. Sate, watashi wa anata ni kyōfu no hontō no teigi ga hyōji sa re, kādo o hoji shimasu. Watashi no mahō kādo, insutantofu~yūjon de, watashi wa watashi no erudāentiti no 1-ji ni kōru suru tame ni, 1000 raifu pointo o harau koto ga dekimasu. Watashi wa kyōdaina noruden-ji ni yobidashimasu! Ji noruden no kōka o motsu, watashi wa bochi kara reberu 4 ika no monsutā o yobiokosu sasete itadaite orimasu. Fīrudo, watashi no furui entiti Chthugha ni modorimasu! Soshite, korera no entiti kara, watashi wa ōbāreinettowāku ni ōbārei shinakereba naranai hito, anata wa soto rerumu no jittai o mitasanakereba narimasen! Watashi wa watashi no ranku 4 gaibu entiti Nyarla o shōkan XYZ! Shikashi, ima saigo no pīsu ga fuzoku shite imasu. Kono ekushīzumonsutā no naka de yūgō monsutā ya shinkuromonsutā no tamashī ga arimasu. Subete no 3ttsu no kī ga sonzai suru baai, gētou~ei wa kyōki no akuma ni kisai-biraki shinakereba narimasen. Watashi wa atarashī entiti o gizō suru tame ni, watashi no Nyarla o kasanemasu. Mai OUTER ENTITY azatōsu!


Make Your Own Summon Chants! Giratina-ori
Name: Satanael
Adopt one yourself! @Pokémon Orphanage

Make Your Own Summon Chants! 2Z6zJy1

Necro's Theme Song:

Dragonecro0987
Dragonecro0987
Moderator

Posts : 224
Join date : 2015-08-06

Back to top Go down

Make Your Own Summon Chants! Empty Re: Make Your Own Summon Chants!

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum